Čelične rešetke

Čelične rešetke i noževi za mašine za mlevenje mesa.

Čelični nož za mašinu 5 1800

- izrađen od čelika - klasični nož

Cena : 360,00 rsd

Čelični nož za mašinu 8 1801

- izrađen od čelika - klasični nož

Cena : 480,00 rsd

Čelični nož za mašinu 10 1802

- izrađen od čelika - klasični nož

Cena : 600,00 rsd

Čelični nož za mašinu 22 1803

- izrađen od čelika - klasični nož

Cena : 840,00 rsd

Čelični nož za mašinu 32 1804

- izrađen od čelika - klasični nož

Cena : 960,00 rsd

Čelični nož za Wolf mašinu prečnika R70 1805

- izrađen od čelika - dvostrani nož

Cena : 840,00 rsd

Čelični nož za Wolf mašinu prečnika H82 1806

- izrađen od čelika - dvostrani nož

Cena : 960,00 rsd

Čelični nož za Wolf mašinu prečnika B98 1807

- izrađen od čelika - dvostrani nož

Cena : 1.500,00 rsd

Čelični nož za Wolf mašinu prečnika C106 1808

- izrađen od čelika - dvostrani nož

Cena : 1.980,00 rsd

Čelični nož za Wolf mašinu prečnika D114 1809

- izrađen od čelika - dvostrani nož

Cena : 2.760,00 rsd

Čelični nož za Wolf mašinu prečnika E130 1810

- izrađen od čelika - dvostrani nož

Cena : 3.480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 5 prečnik rupe 3 mm 1837

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 360,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 5 prečnik rupe 4 mm 1838

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 360,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 5 prečnik rupe 5 mm 1839

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 360,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 5 prečnik rupe 6 mm 1840

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 360,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 5 prečnik rupe 8 mm 1841

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 360,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 5 prečnik rupe 10 mm 1842

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 360,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 3 mm 1844

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 4 mm 1845

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 5 mm 1846

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 6 mm 1847

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 8 mm 1848

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 10 mm 1849

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 8 prečnik rupe 12 mm 1850

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 12 mm

Cena : 480,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 3 mm 1851

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 4 mm 1852

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 5 mm 1853

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 6 mm 1854

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 8 mm 1855

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 10 mm 1856

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 10 prečnik rupe 12 mm 1857

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 12 mm

Cena : 600,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 3 mm 1858

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 4 mm 1859

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 5 mm 1860

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 6 mm 1861

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 8 mm 1862

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 10 mm 1863

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 22 prečnik rupe 12 mm 1864

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 12 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 3 mm 1865

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 4 mm 1866

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 5 mm 1867

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 6 mm 1868

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 8 mm 1869

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 10 mm 1870

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka za mašinu 32 prečnik rupe 12 mm 1873

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 12 mm

Cena : 960,00 rsd

Predsekač za mašinu 32 1194

- izrađen od čelika

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka R70 za Wolf mašinu prečnik rupe 3 mm 1930

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka R70 za Wolf mašinu prečnik rupe 4 mm 1931

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka R70 za Wolf mašinu prečnik rupe 5 mm 1932

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka R70 za Wolf mašinu prečnik rupe 6 mm 1933

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka R70 za Wolf mašinu prečnik rupe 8 mm 1934

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 840,000 rsd

Čelična rešetka R70 za Wolf mašinu prečnik rupe 10 mm 1935

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 840,00 rsd

Čelična rešetka H82 za Wolf mašinu prečnik rupe 3 mm 1936

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka H82 za Wolf mašinu prečnik rupe 4 mm 1937

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka H82 za Wolf mašinu prečnik rupe 5 mm 1938

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka H82 za Wolf mašinu prečnik rupe 6 mm 1939

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka H82 za Wolf mašinu prečnik rupe 8 mm 1940

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka H82 za Wolf mašinu prečnik rupe 10 mm 1941

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 960,00 rsd

Čelična rešetka B98 za Wolf mašinu prečnik rupe 3 mm 1942

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 1.500,00 rsd

Čelična rešetka B98 za Wolf mašinu prečnik rupe 4 mm 1943

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 1.500,00 rsd

Čelična rešetka B98 za Wolf mašinu prečnik rupe 5 mm 1944

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 1.500,00 rsd

Čelična rešetka B98 za Wolf mašinu prečnik rupe 6 mm 1945

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 1.500,00 rsd

Čelična rešetka B98 za Wolf mašinu prečnik rupe 8 mm 1946

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 1.500,00 rsd

Čelična rešetka B98 za Wolf mašinu prečnik rupe 10 mm 1947

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 1.500,00 rsd

Čelična rešetka C106 za Wolf mašinu prečnik rupe 4 mm 1819

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 1.980,00 rsd

Čelična rešetka C106 za Wolf mašinu prečnik rupe 5 mm 1820

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 1.980,00 rsd

Čelična rešetka C106 za Wolf mašinu prečnik rupe 6 mm 1821

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 1.980,00 rsd

Čelična rešetka C106 za Wolf mašinu prečnik rupe 8 mm 1822

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 1.980,00 rsd

Čelična rešetka C106 za Wolf mašinu prečnik rupe 10 mm 1823

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 1.980,00 rsd

Predsekač C106 za Wolf mašinu 1835

- izrađen od čelika

Cena : 1.980,00 rsd

Čelična rešetka D114 za Wolf mašinu prečnik rupe 3 mm 1824

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 2.760,00 rsd

Čelična rešetka D114 za Wolf mašinu prečnik rupe 5 mm 1826

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 5 mm

Cena : 2.760,00 rsd

Čelična rešetka D114 za Wolf mašinu prečnik rupe 6 mm 1827

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 2.760,00 rsd

Čelična rešetka D114 za Wolf mašinu prečnik rupe 8 mm 1828

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 2.760,00 rsd

Čelična rešetka D114 za Wolf mašinu prečnik rupe 10 mm 1829

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 2.760,00 rsd

Čelična rešetka E130 za Wolf mašinu prečnik rupe 3 mm 1830

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 3 mm

Cena : 3.480,00 rsd

Čelična rešetka E130 za Wolf mašinu prečnik rupe 4 mm 1831

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 4 mm

Cena : 3.480,00 rsd

Čelična rešetka E130 za Wolf mašinu prečnik rupe 6 mm 1832

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 6 mm

Cena : 3.480,00 rsd

Čelična rešetka E130 za Wolf mašinu prečnik rupe 8 mm 1833

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 8 mm

Cena : 3.480,00 rsd

Čelična rešetka E130 za Wolf mašinu prečnik rupe 10 mm 1834

- izrađena od čelika - rešetka sa rupom od 10 mm

Cena : 3.480,00 rsd