Plastične ploče i plastični fi profili

Širok izbor polietilenskih ploča i panjeva.
Polietilenske ploče upotrebljavaju se kao daske za sečenje, kako u radnjama, tako i u domaćinstvu, dok se polietilenski panjevi upotrebljavaju kao mesarski panjevi.

PE daske dimenzija 0,8x20x30 1438

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 396,00 rsd

PE daske dimenzija 1,5x25x40 1493

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 990,00 rsd

PE daske dimenzija 1,5x30x40 1494

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 1.190,00 rsd

PE daske dimenzija 1,5x30x50 1495

napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 1.485,00 rsd

PE daske dimenzija 2x25x40 1496

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 1.320,00 rsd

PE daske dimenzija 2x30x40 1497

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 1.590,00 rsd

PE daske dimenzija 2x30x50 1498

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 1.980,00 rsd

PE daske dimenzija 3x25x40 1504

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 1.980,00 rsd

PE daske dimenzija 3x30x40 1500

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 2.380,00 rsd

PE daske dimenzija 3x30x50 1502

- napravljene od polietilena visoke gustine PE 500 - namenjene za sečenje pečenja, povrća i dr.

Cena : 2.970,00 rsd

Plastične PE ploče dimenzija 10x50x50 1506

- izrađene su od PE 500 - lako se održavaju - upotrebljavaju se kao daske za sečenje, kako u radnjama, tako i u domaćinstvu

Cena : 13.800,00 rsd

Plastične PE ploče dimenzija 10x50x60 1507

- izrađene su od PE 500 - lako se održavaju - upotrebljavaju se kao daske za sečenje, kako u radnjama, tako i u domaćinstvu

Cena : 16.800,00 rsd

Plastične PE ploče dimenzija 10x50x70 1508

- izrađene su od PE 500 - lako se održavaju - upotrebljavaju se kao daske za sečenje, kako u radnjama, tako i u domaćinstvu

Cena : 19.800,00 rsd